Bemutatkozás

A Hajdúszoboszlói Városszépítő Egyesület a rendszerváltás előtt hat évvel hamarabb (1984) jött létre, tehát az egyik legkorábbi civil szervezet, mely ma is aktívan tevékenykedik. Működése azóta is folyamatos, és fontos szerepet játszik a gyorsan fejlődő fürdővárosban. Létrehozása óta kicsiny, de lelkes tagsággal működik.

Alapszabályban rögzített célja a városukat szerető erők összefogása, bevonásuk a település arculatának formálásába, az idegenforgalom fejlesztését szolgáló feladatok megoldásának segítésébe. Az épített és természeti környezet megóvását és védelmét igyekszik szolgálni.

Tevékenysége során a szemlélet formálás és a jó példák népszerűsítését is szem előtt tartja.

Az egyesület céljainak elérésére szakmai vitákat, kiállításokat, és működésének első évtizedében lakókörnyezeti társadalmi munkákat is szervezett.

Legjellemzőbb vállalt feladata a "Tiszta Virágos Hajdúszoboszlóért" mozgalom szervezése, értékelése. A virágosítási mozgalom 1974 óta működik a városban, s az egyesület ezt a tevé-kenységet 1989-től önállóan végzi. Minden évben pályázatot hirdet a családi és társasházak lakói, valamint üdülő tulajdonosok részére környezetük szebbé, virágosabbá tételére. Az értékelési szempontok között szerepel a házak tisztán tartásán kívül az utcai rész gondozása a csapadékvíz elvezetése, árkok karbantartása, az udvar, veteményeskert és az állattartás rendezett körülmények közötti végzésének biztosítása. A versenyben résztvevők között dijazásként kertészeti termékek vásárlására jogosító utalványokat, és az eredményes részvételt tanúsító oklevelet oszt ki, melyek átadásására minden évben a hajdú telepítés évfordulóján, széleskörű nyilvánosság előtt kerül sor.

Az egyesület munkáját is dicséri, hogy 1995-ben a legszebb négy magyar város egyike volt Hajdúszoboszló.

Az egyesület immár 20 éve megemlékező ünnepségeket szervez az I és II. Világháború hajdúszoboszlói áldozatainak emlékműveinél minden évben november 1-én halottak napján, a helyi egyházak lelkészeinek közreműködésével.

Mindemellett végzi a II. Világháborús emlékmű gondozásával a háború áldozatai emlékének ápolásával kapcsolatos feladatokat.
Az egyesület a működéséhez szükséges erőforrásokat pályázatokon szerzi, illetve saját és pártoló tagjainak befizetéséből. Jelentősebb támogatás az Önkormányzat által kiírt pályázatokból érkezett, de a Környezetvédelmi Minisztérium pályázatán is nyert már az egyesület, valamint 2006-2007-ben az ÁNTSZ Hajdú-Bihar m-i szervezetététől.

Az egyesület az alapszabályában meghatározott és felvállalt tevékenységnek a város érdekében történő sikeres végzése érdekében együttműködik más helyben működő egyesületekkel, intézményekkel. Anyagi támogatásban részesítette a majorette-csoport, a városi énekkar,a helyi múzeum, a lovasnapok, az iskolák rendezvényeit.Az erődmaradvány felújítására százezer forintot ajánlott fel, 2000-ben országos pályázaton nyert 400 ezer forintját fásításra, 2003-ban a szintén pályázaton nyert számítógépet az önkormányzatnak ajánlotta fel a civilszervezetek munkájának segítésére.Szintén pályázaton nyert pénzből sikerült megoldani a szárazelemgyűjtést az általános és középiskolákban.

2004 évtől együttműködik a Hajdú-Bihar megyei Kereskedelmi és Iparkamara helyi szervezetével a város legszebb üzlete és vendéglátó helye pályázat kiírásában és értékelésében.

2006. és 2007. években az ÁNTSZ Hajdú-Bihar megyei szervezete által kiírt parlagfű mentesítési pályázatokon is részt vettünk, melyeken elsősorban a tanuló és diák fiatalok parlagfűről való ismereteinek bővítését, az irtás fontosságát valamint az allergiás megbetegedésekben való szerepének hatását hangsúlyoztuk.

Várjuk egyesületi tagjaink sorába mindazokat, akik céljainkkal, elképzeléseinkkel egyetértenek, a köz érdekében végzendő munkájukkal városunk fejlődését, épített és természeti értékeinek védelmét elősegítik.

A működésünkhöz szükséges források megteremtéséhez, céljainkkal egyetértő támogatók, pártoló tagok jelentkezését is várjuk.

Az egyesület  számlaszáma:  61400179-13334435
                                                 Tiszántúli Takarék Takarékszövetkezet

Az egyesület adószáma: 19129222-1-09

Buka László
elnök